Yên Bái: Ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

0
161

Chiều 15/8, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2019 – 2023.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và TAND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và TAND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp.

Theo đó, hai bên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp với các nội dung: tổ chức tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản, chương trình, đề án liên quan đến công tác PBGDPL; triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung PBGDPL gắn với chức năng, nhiệm vụ mỗi bên; phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành, các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức…

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, hai bên thống nhất phối hợp, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành công ngoài TAND theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015…

Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với TAND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp; tổ chức hội thảo, tọa đàm để trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; cử báo cáo viên pháp luật tham gia công tác PBGDPL cho đội ngũ hòa giải viên tại cơ sở, mời đại diện TAND tỉnh làm báo cáo viên pháp luật tại các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn…

TAND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung quy định tại Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn TAND cấp huyện giới thiệu cán bộ, thẩm phán có kinh nghiệm, năng lực, trình độ tham gia báo cáo viên; tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và TAND tỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở; phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi bên, nâng cao trách nhiệm của hệ thống TAND hai cấp và cơ quan tư pháp trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở.
Mai Linh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here