Yên Bái: Các dòng vốn thương mại đi đúng hướng

0
122

Đến đầu tháng 7/2019, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM), các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 22.222 tỷ đồng, tăng hơn 7,8% so với đầu năm. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 và tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của ngành ngân hàng cả nước.

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến đầu tháng 3, việc tăng trưởng dư nợ của các chi nhánh NHTM, các QTDND khá chậm. Tuy nhiên, từ tháng 4 trở lại đây, nhất là trong tháng 6 vừa qua, các chi nhánh NHTM, QTDND bắt đầu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Điểm nổi bật là dòng vốn đi đúng mục đích, đồng hành với doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) cả về vốn và lãi suất. Mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định, cơ cấu tín dụng ngày càng hợp lý, các NHTM tập trung nguồn vốn nhiều hơn cho các lĩnh vực SXKD.

Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh NHTM, các QTDND ước đến hết tháng 7/2019 đạt 22.430 tỷ đồng, tăng 8,85% so với 31/12/2018, trong đó, dư nợ cho vay của các chi nhánh NHTM ước tăng 8,82% và chiếm 81,28% tổng dư nợ.

Tăng trưởng dư nợ trong tháng phù hợp với kế hoạch và mục tiêu tăng trưởng tín dụng của từng chi nhánh ngân hàng, các chi nhánh NHTM, QTDND tiếp tục cho vay tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chú trọng đầu tư cho vay lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án, phương án SXKD khả thi, có hiệu quả; các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Các chi nhánh NHTM tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại nợ theo mức độ rủi ro và khả năng thu hồi. Trên cơ sở đó, đã thực hiện hạch toán, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định, quyết liệt thu hồi nợ xấu, đến 30/6/2019 tỷ lệ nợ xấu là 0,51%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ uớc đến hết tháng 7/2019 đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với 31/12/2018 và chiếm 43,69% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM ước đến hết tháng 7/2019 đạt 8.100 tỷ đồng tăng 13,41% so với 31/12/2018 và chiếm 36,11% tổng dư nợ, tiếp tục góp phần triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, đặc biệt là lĩnh vực XDNTM.

Từ đầu năm 2019 đến nay đã có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế toàn tỉnh có 53 xã đạt chuẩn NTM; trong đó, có sự đóng góp của ngành ngân hàng thông qua các chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Dư nợ 14 chương trình tín dụng đến 30/6/2019 đạt 2.994 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 31/12/2018; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.224 tỷ đồng; cho vay SXKD vùng khó khăn đạt 563 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo là 422 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 103 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 210 tỷ đồng… Ước đến hết tháng 7/2019, tổng dư nợ các chương trình là 3.000 tỷ đồng, tăng 8,42% so với 31/12/2018.

Bên cạnh tập trung đầu tư vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, hiện nay, các chi nhánh NHTM, QTDND chú trọng bảo đảm mục tiêu, hạn chế tăng trưởng tín dụng ở các lĩnh vực “nóng” như  bất động sản. Việc “siết” tăng trưởng và đưa dòng vốn đi đúng hướng là bảo đảm chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.

Quang Thiều

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here