Văn Yên được phê duyệt thực hiện 6 dự án chuỗi giá trị

0
146

Thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quyết định của UBND tỉnh, huyện Văn Yên được phê duyệt thực hiện 6 dự án chuỗi.

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quế Văn Yên là 1 trong 6 sản phẩm được UBND huyện phê duyệt.

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quế Văn Yên là 1 trong 6 sản phẩm được UBND huyện phê duyệt.

Hiện nay, tổ thẩm định của tỉnh đã thẩm định xong 2 dự án, đã trình UBND tỉnh phê duyệt với nguồn kinh phí đề nghị 25,1 tỷ đồng.

Đó là các dự án: phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu sản phẩm sắn gắn với canh tác bền vững trên đất dốc Văn Yên; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh Văn Yên.

2 dự án đang thẩm định là Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn Văn Yên; Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ.

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quế Văn Yên và Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trà quế Văn Yên đang chờ hướng dẫn cụ thể của tỉnh để có định mức hỗ trợ triển khai.

Thanh Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here