Trấn Yên gắn đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động

0
145

Trấn Yên có lực lượng lao động trên 54.800 người, trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm trên 67%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Trương Quang Đại, xã Hòa Cuông cho thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Trương Quang Đại, xã Hòa Cuông cho thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng.

Các lớp đào tạo nghề đã góp phần giúp  người dân thay đổi nhận thức, nhiều hộ dân đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Gia đình ông Nguyễn Thế Ngữ ở xã Việt Thành là một điển hình trong chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp. Cũng là một trong những hộ đầu tiên trông dâu nuôi tằm của xã, nhưng do thiếu kiến thức cơ bản nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi ông và những thành viên trong gia đình tham gia các lớp tập huấn về trồng dâu nuôi tằm để áp dụng vào chăn nuôi hộ, năng suất và chất lượng tằm, kén tằm nâng lên rõ rệt. Hiện tại, với gần 1 mẫu dâu, mỗi năm đem về nguồn thu nhập trên 40 triệu đồng cho gia đình ông.

Lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi tập trung, gia đình anh Trương Quang Đại, xã Hòa Cuông hiện đang nuôi khoảng 3.000 con gà/lứa. Theo anh Đại, để đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất định người chăn nuôi phải nắm vững kiến thức khoa học, kỹ thuật. Anh đã tham gia lớp dạy nghề quản lý phát triển trang trại và học được nhiều điều bổ ích về việc chăm sóc, phòng, trị bệnh cho gà. Nhờ đó, đàn gà của anh phát triển tốt, đúng quy trình được xuất bán với giá cả ổn định.

Bên cạnh đào tạo nghề, huyện Trấn Yên cũng chú trọng giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Y Can là một trong những xã thực hiện khá tốt việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Năm 2019, xã có kế hoạch tạo việc làm cho 90 lao động, đào tạo nghề cho 152 lao động.

Để hoàn thành kế hoạch, Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp như: tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; tăng cường phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt.

Tính đến tháng 7/2019, Y Can đã đào tạo nghề cho 69 lượt người, tạo việc làm mới cho 51 lao động. Ngoài ra, xã cũng đã chuyển dịch được 31 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Năm 2019, huyện Trấn Yên có kế hoạch đào tạo nghề cho 3.700 người; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động; chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp toàn huyện xuống còn 62,8%.

Để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện tiếp tục khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch mở lớp và tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm phù hợp nhu cầu người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng mở rộng thị trường lao động, tạo việc làm mới, cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động trên địa bàn.

Anh Dũng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here