Những quy định về chế đô nghỉ phép đối với giáo viên ở các cấp

0
3633

Quy định về chế độ nghỉ phép của giáo viên

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định củaBộ Luật lao động 2012

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 3 tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT

Điểm a, khoản 3, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.

Các trường hợp giáo viên nghỉ được hưởng nguyên lương (Áp dụng quy định tại BLLĐ 2012)

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương

Mỗi giáo viên được nghỉ hè hai tháng

Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì Bộ GD-ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Theo đó, từ ngày 6/12/2009, thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần, thời gian nghỉ hè là hai tháng, hưởng nguyên lương và phụ cấp.

Trong khung thời gian làm việc trên, thời gian dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định đối với giáo viên tiểu học là 35 tuần, với giáo viên THCS và THPT là 37 tuần. Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS 19 tiết, giáo viên THPT 17 tiết.

Định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT. Đối với giáo viên phổ thông dân tộc bán trú, định mức tiết dạy trong một tuần ở cấp tiểu học là 21 tiết, THCS 17 tiết.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ hai đến ba tiết một tuần, tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Riêng hiệu trưởng, ngoài công tác quản lý phải dạy hai tiết một tuần, hiệu phó dạy bốn tiết một tuần. Bộ GD-ĐT cũng quy định, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là hai tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Chế độ làm việc này áp dụng từ ngày 6/12.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here