Lục Yên huy động trên 2.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

0
108

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2016 đến nay, huyện Lục Yên đã huy động được trên 2.400 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp là hơn 43 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện.

Ngoài ra, để thực hiện Chương trình này, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến 63ha đất các loại, gần 50.000 cây cối, hoa màu, trên 120.000 ngày công lao động.

Từ nguồn vốn trên, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu, cống các loại; sửa chữa, cải tạo 13 công trình cầu, ngầm kè; thực hiện kiên cố hóa và mở mới 585,9 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên trên 1.153 km, tỷ lệ đường giao thông nông thôn toàn huyện đã được cứng hóa đạt 60%….

Nhờ đó, diện mạo NTM của huyện ngày càng đổi thay. Đến nay, trong tổng số 23 xã trên địa bàn huyện, đã có 4 xã đạt chuẩn NTM; bình quân toàn huyện đạt 11,65 tiêu chí/xã; còn 10 xã đạt dưới 10 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hết 2018 còn 5.341 hộ nghèo, bằng 18,76%; thu nhập bình quân đầu người từ 12,2 triệu đồng năm 2010 lên 28,28 triệu đồng năm 2018.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here