Lục Yên có 16 sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch

0
111

16 sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch có thể kể như cây ăn quả có múi; dầu lạc, dầu đậu tương; lạc đỏ; khoai môn tím; cà giòn; lợn bản địa; gà trống thiến; vịt bầu; tranh đá quý..

Lục Yên có nhiều thế mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh, UBND huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung cụ thể.

Huyện tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh ở mỗi địa phương.

Với những biện pháp, cách làm đồng bộ, thiết thực, đến nay huyện Lục Yên đã xác định được danh mục 16 sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch, bao gồm: cây ăn quả có múi; dầu lạc, dầu đậu tương; lạc đỏ; khoai môn tím; cà giòn; lợn bản địa; gà trống thiến; vịt bầu; gạo nếp cái; măng mai; cá bỗng; rượu ngô, rượu men lá; tượng đá, các sản phẩm mỹ nghệ từ đá; tranh đá quý; dệt thổ cẩm; du lịch sinh thái.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here