Hội Nông dân và Sở Tư pháp ký kết phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2019 – 2023

0
139

Chiều 16/8, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải cho nông dân giai đoạn 2019 – 2023.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp giai đoạn 2019 - 2023.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp giai đoạn 2019 – 2023.

Tại Hội nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, 2 bên đã trao đổi về các nội dung công tác phối hợp như: phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức trao đổi nội dung phối hợp tại Hội nghị.

Đặc biệt, trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phổ biến, truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý, chính sách tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý miễn phí; hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí; rà soát đối tượng, khảo sát nhu cầu và thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân; hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn pháp luật cho các tổ chức thuộc Hội Nông dân.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác trợ giúp, tư vấn pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, hạn chế đơn thư khiếu kiện. Xây dựng, nhân rộng mô hình điểm phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý. Qua đó, tạo điều kiện để Hội Nông dân, cán bộ, hội viên tham gia quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
Minh Huyền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here