Giáo viên phổ thông và quy định về chế độ làm việc

0
148

* Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, tôi được phân công dạy 10 tiết Toán lớp 4 và 5; dạy 8 tiết tiếng Việt lớp 5, 2 tiết Khoa học lớp 5. Do trong trường có giáo viên nghỉ thai sản nên tôi được phân công bổ sung chủ nhiệm thêm một lớp 4. Như vậy, hiện nay tôi đang chủ nhiệm 2 lớp (một lớp 4, một lớp 5). Nhưng Ban giám hiệu chỉ giảm định mức cho tôi 3 tiết giáo viên chủ nhiệm. Như vậy có đúng không? Lê Thanh (thanhtan***@gmail.com)

Cô và trò Trường Tiểu học Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh: Thiên Thanh Cô và trò Trường Tiểu học Tiên Lãng (Hải Phòng). Ảnh: Thiên Thanh

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Còn tại Khoản 1 Điều 8 Quy định trên có nêu: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo Quy định này (Điều 13 Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT).

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc bạn được giảm định mức 3 tiết/tuần đối với giáo viên chủ nhiệm là có cơ sở. Vì điều kiện khách quan của nhà trường, việc bạn phải chủ nhiệm 2 lớp là tạm thời nhưng không vì thế mà bạn được hưởng chế độ giảm định mức cho việc làm chủ nhiệm 2 lớp. Tuy nhiên, bạn có thể đề nghị Ban giám hiệu quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho việc phải kiêm nhiệm chủ nhiệm thêm một lớp như trong thư bạn viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here