Điều động luân phiên giáo viên ở Quảng Trị từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh

0
248

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định điều động luân phiên giáo viên công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, nguyên tắc điều động giáo viên là phải căn cứ vào nhu cầu giảng dạy, cơ cấu giáo viên, vị trí việc làm của các trường học và được tiên hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng đối tượng, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, địa phương phải thực hiện việc sắp xếp, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu thuộc các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý trước khi trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét điều động đến công tác tại các đơn vị, địa phương khác.

Đảm bảo đủ số lượng, cân đối về cơ cấu đội ngũ theo quy định, không làm xáo trộn hoạt động, không làm tăng biên chế. Đảm bảo tỷ lệ đồng đều về trình độ đào tạo và chất lượng đội ngũ giữa các trường, các vùng.

Việc điều động giáo viên từ đơn vị, địa phương thừa sang đơn vị, địa phương thiếu phải được thực hiện hàng năm và hoàn thành trước đầu năm học mới.

Ưu tiên điều động trước những giáo viên dôi dư có đơn tình nguyện thực hiện việc điều động.

Không điều động đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn đối với trường hợp giáo viên đã từng có thời gian công tác tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cả 2 vợ chồng là giáo viên thuộc diện điều động thì chỉ thực hiện một người.

Trường hợp sau khi đã thực hiện việc điều động mà vẫn còn dôi dư hoặc giáo viên không chấp hành việc điều động của tổ chức thì thực hiện chính sách tinh giản biên chế hoặc chính sách thôi việc theo quy định của Chính phủ.

Giáo viên khi thực hiện điều động theo Quy định này được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ (nếu có); nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được ưu tiên xem xét trong công tác thi đua khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, quy hoạch, bổ nhiệm, học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here