Bước tiến vững chắc trong xây dựng nông thôn mới ở Lục Yên

0
115

Cùng với nỗ lực hoàn thành các tiêu chí XDNTM, huyện Lục Yên còn tiến hành rà soát, đăng ký với tỉnh 16 sản phẩm đặc trưng của địa phương thuộc 5/6 nhóm sản phẩm để thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Người dân xã Tân Lập, huyện Lục Yên cứng hóa đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Tân Lập, huyện Lục Yên cứng hóa đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị huyện Lục Yên, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của người dân ngày càng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở huyện Lục Yên đạt được kết quả rõ rệt.

Với quan điểm XDNTM là hướng tới những điều mới mẻ, tiến bộ và mang tính thực chất, thiết thực với cuộc sống của người dân; do đó, những gì liên quan đến XDNTM tiếp tục là chủ đề được người dân huyện Lục Yên quan tâm và hưởng ứng.

Từ trong mỗi gia đình cho đến thôn, xóm, ai ai cũng sẵn sàng và hào hứng cùng tham gia các hạng mục trong lộ trình XDNTM. Việc thống nhất từ nhận thức đến hành động cũng như sự tự giác, đồng sức, đồng lòng của mỗi người, mỗi gia đình đã tạo ra sức mạnh tổng hợp đưa lộ trình XDNTM tiến những bước tiến vững chắc hơn.

Theo đánh giá của UBND huyện, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn nên việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 của huyện cơ bản đã đạt theo kế hoạch đề ra. Trong đó, XDNTM ngày càng chuyển biến khả quan và đạt được những kết quả tích cực.

Bà Lương Vân Hường – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chia sẻ: trong 6 tháng đầu năm Phòng đã tham mưu giúp huyện tổ chức thành công lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Mai Sơn và Vĩnh Lạc đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về XDNTM, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư nông thôn; đôn đốc tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn 23 xã.

Hiện nay, toàn huyện có 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM: Liễu Đô, Trúc Lâu, Vĩnh Lạc, Mai Sơn; 1 xã đạt 17/19 tiêu chí  là xã Yên Thắng; 1 xã đạt 16/19 tiêu chí là Khai Trung; 1 xã Minh Xuân đạt 13/19 tiêu chí; 1 xã Tân Lĩnh đạt 12/19 tiêu chí; xã Khánh Thiện đạt 11/19 tiêu chí; 2 xã đạt 10/19 tiêu chí là xã Mường Lai và Minh Chuẩn.

5 xã đạt 9/19 tiêu chí gồm: An Phú, Lâm Thượng, An Lạc, Trung Tâm, Phúc Lợi; 4 xã đạt 8/19 tiêu chí gồm: Tô Mậu, Tân Lập, Khánh Hòa, Động Quan; 3 xã đạt 7/19 tiêu chí gồm: Minh Tiến, Tân Phượng, Phan Thanh; bình quân toàn huyện đạt 11,4 tiêu chí/xã.

Cùng với nỗ lực hoàn thành các tiêu chí XDNTM, huyện Lục Yên còn tiến hành rà soát, đăng ký với tỉnh 16 sản phẩm đặc trưng của địa phương thuộc 5/6 nhóm sản phẩm để thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 – 2020 và định hướng đến năm 2030; trong đó, năm 2019 đăng ký hoàn thành 1 sản phẩm OCOP cam sành Lục Yên.

Huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2018 – 2020 là Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đối với bưởi da xanh Lục Yên, măng mai; cây dược liệu hà thủ ô, giảo cổ lam, lạc thương phẩm cây khoai tím. Cả 5 chuỗi đã được thông qua hội đồng thẩm định của tỉnh và hiện nay đang chờ tỉnh phê duyệt kinh phí để triển khai các bước tiếp theo.

Quang Thiều

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here